Rubrik1.png  tube-2.jpgFaceb.jpg


Bugattisektionen


Bugattisektionen har till syfte att förverkliga Automobilhistoriska Klubbens (AHKs) målsättning, dvs. att tillvarata och bevara det kulturhistoriska arv som automobiler utgör med speciell inriktning på märket Bugatti och med detta märke sammanhängande frågor. Bugattisektionen skall genom kontakt med utländska motsvarande sammanslutningar ytterligare befrämja denna målsättning. Bugattisektionens medlemmar skall dessutom medverka till att automobiler av märket Bugatti renoveras och att fler exemplar rullar på svenska vägar. Eftersom antalet serviceställen för Bugattibilar är begränsat i Sverige, så har det under åren byggts upp värdefull kunskap om fordonens konstruktion och underhållsbehov i Bugattisektionen.

 

Antalet medlemmar varierar från år till år mellan 40 och 50. Medlemskap sker med inval baserat på fordonsinnehav eller visat intresse för märkets historia eller teknik.

Bugattisektionen har ett arkiv med Bugattirelaterad litteratur. Den förvaras till största delen i AHKs bibliotek i Stockholm och kompletteras löpande.

Under de senaste fem åren har Bugattisektionen drivit framtagningen av ett Nordiskt Bugattiregister. Det är den första dokumentationen av sitt slag och inkluderar en omfattande uppgradering av det svenska Bugattiregister som finns i klubbpublikationen Autohistorica 2/67. För övriga nordiska länder fanns tidigare ingen liknade dokumentation. Mer detaljer finns under egen meny till vänster.

Arbetet med det nordiska Bugattiregistret har naturligt ökat kontakterna med våra norska och danska Bugattivänner. Det har hittills resulterat i gemensammma nordiska Bugattimöten i Köping och Oslo.

Sektionsledare Carl Anders Magnusson bugatti@ahk.se


© 2019 Automobilhistoriska klubben Tackjärnsvägen 2, 168 68 Bromma, kansliet@ahk.se

 

Design: www.lidforss.se